Våre tjenester

Opplever du å få tegningene i retur fra kommunen din? Husdesign hjelper deg med profesjonelle byggetegninger, klar til å sendes inn med byggesøknaden din.

Hva gjør vi?

Tegning

Husdesign tegner ditt prosjekt, lite eller stort, slik at du får nøyaktig det du har forespeilet deg. Profesjonelle og målsatte byggetegninger.

Befaring

Vi kommer mer enn gjerne på befaring for å se alle mulige løsninger for ditt prosjekt. Vi tar også på oss oppmåling.

Rådgiving

Det er lett å se seg blind på sin egen bolig. Med friske øyne kan vi komme med forslag til planløsning, råd og tips for hvordan du bør planlegge oppussingen.

Tegning

Husdesign tegner ditt prosjekt, lite eller stort, slik at du får nøyaktig det du har forespeilet deg. Profesjonelle og målsatte byggetegninger.
 • Plantegninger
 • Fasader
 • Snitt
 • Situasjonskart
 • Detaljtegninger
 • 3D
 • Isometriske tegninger
 • Perspektiv
 • Terrengsnitt

Befaring

Husdesign tegner ditt prosjekt, lite eller stort, slik at du får nøyaktig det du har forespeilet deg. Profesjonelle og målsatte byggetegninger.
 • Befaring
 • Oppmåling
 • Tomteutnyttelse
 • Tilbygg eller påbygg?
 • Frittstående garasje eller tilbygg på hus?

Rådgiving

Det er lett å se seg blind på sin egen bolig. Med friske øyne kan vi komme med forslag til planløsning, råd og tips for hvordan du bør planlegge oppussingen.
 • Planløsning
 • Tomteutnyttelse
 • Nabogrenser
 • Arealplan
 • TEK17
 • Hvor stort kan du bygge?

Kontakt oss

Skriv til oss om ditt ønske

Klokksteinvegen 8, N-7088 Heimdal

+47 980 43 350

post@husdesign.no

992344571 MVA

Pin It on Pinterest